THANH TOÁN BẰNG THẺ CÀO QUA ZALO, HOẶC BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN ATM.

SỐ TUYỆT MẬT – CHUẨN XÁC – TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

DÀN ĐẦU DUÔI MIỀN BẮC (20 con đề)

500.000 VNĐ

NHẬN CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG (viettinbank/vietcombank/agribank/bidv... )

Hỗ trợ các loại thẻ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

LIÊN HỆ HOTLINE HOẶC ZALO: 0866014125

NGÀY DÀN ĐẦU ĐUÔI( 20 con đề) KẾT QUẢ
19/12/2018 NÂNG CẤP HỆ THỐNG
18/12/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 ĐẦU 1
17/12/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 5 ĐẦU 6 ĐUÔI 5
16/12/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 9 TRƯỢT
15/12/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
14/12/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 8
13/12/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 1
12/12/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 0 ĂN ĐUÔI 0
11/12/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 ĂN ĐẦU 9
10/12/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 4
09/12/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 0
08/12/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 TRƯỢT
07/12/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 2 TRƯỢT
06/12/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
05/12/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 8
04/12/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 5 ĐUÔI 9
03/12/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 7
02/12/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
01/12/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 2 TRƯỢT
30/11/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1
29/11/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 2
28/11/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 6
27/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
26/11/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 7 ĂN ĐUÔI 3
25/11/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 3
24/11/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 TRƯỢT
22/11/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
22/11/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5
21/11/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 2
20/11/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 3 TRƯỢT
19/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 1 ĂN ĐUÔI 1
18/11/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
17/11/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 ĂN ĐUÔI 2
16/11/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 2 TRƯỢT
15/11/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 4 ĂN ĐẦU 8
14/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 1
13/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 5
12/11/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 3 TRƯỢT
11/11/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 7
10/11/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 7 ĂN ĐẦU 8
09/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 1 TRƯỢT
08/11/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 7
07/11/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 1
06/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 5 ĐUÔI 5
05/11/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
04/11/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 1 TRƯỢT
03/11/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 3
02/11/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 4
01/11/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 TRƯỢT
31/10/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5
30/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8
29/10/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 8 TRƯỢT
28/10/2018 ĐẦU 8 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 8 ĐUÔI 6
27/10/2018 ĐẦU 9 ĐUÔI 1 ĂN ĐẦU 4
26/10/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3
25/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 1 TRƯỢT
24/10/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 0
23/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 2 ĂN ĐUÔI 2
22/10/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 1 TRƯỢT
21/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 3
20/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 5 ĂN ĐẦU 2
19/10/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
18/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 7 TRƯỢT
17/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 1
16/10/2018 ĐẦU 5 ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
15/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 2 ĂN ĐẦU 1
14/10/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8
13/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 1 TRƯỢT
12/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 8 ĂN ĐUÔI 8
11/10/2018 ĐẦU 0 ĐUÔI 9 ĂN ĐẦU 0
10/10/2018 ĐẦU 6 ĐUÔI 3 ĂN ĐUÔI 3
09/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 5 ĂN ĐUÔI 5
08/10/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 8 TRƯỢT
07/10/2018 ĐẦU 3 ĐUÔI 8 ĂN ĐẦU 3
06/10/2018 ĐẦU 2 ĐUÔI 1 TRƯỢT
05/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 ĂN ĐUÔI 6
04/10/2018 ĐẦU 7 ĐUÔI 4 ĂN ĐUÔI 4
03/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 9 TRƯỢT
02/10/2018 ĐẦU 4 ĐUÔI 6 ĂN ĐẦU 4
01/10/2018 ĐẦU 1 ĐUÔI 7 TRƯỢT
ĐÃ LƯU THỐNG KÊ THÁNG TRƯỚC